Được cờ đúng lúc

Được cờ đúng lúc

22:33 03/01/2022 0

Đối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hiện tại chẳng khác gì được EU trao cờ để phất.