luan trung vo tinh

Ăn ADN để “chay tịnh”

Ăn ADN để “chay tịnh”

0
(TNO) Nghiên cứu mới đã giúp giải mã bí ẩn 80 triệu năm qua ở một loại luân trùng vô tính, theo đó chúng hấp thu ADN ngoại lai để duy trì nòi giống.