luat bao chi 2016

Phổ biến luật Báo chí 2016 cho các đơn vị phía nam

Phổ biến luật Báo chí 2016 cho các đơn vị phía nam

1
Ngày 28.10, tại Cần Thơ, Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) tổ chức hội nghị phổ biến luật Báo chí 2016 cho các sở TT-TT, các cơ quan thông tấn báo chí khu vực phía nam, với gần 250 đại biểu tham dự.