Khiếu kiện đông người vẫn tiếp tục tăng

Khiếu kiện đông người vẫn tiếp tục tăng

0
Đó là khẳng định của Thanh tra Chính phủ ngày 19.9, tại Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; luật Tiếp công dân của Quốc hội và Nghị định 64 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết một số điều của luật Tiếp công dân.
Sớm ban hành luật Tiếp công dân, luật Biểu tình

Sớm ban hành luật Tiếp công dân, luật Biểu tình

0
Nội dung tố cáo trong lĩnh vực hành chính chiếm 94,5% (tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2011), chủ yếu là tố cáo cán bộ công chức cố ý làm trái, chiếm đoạt tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi; thiếu trách nhiệm, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng…