Tổng thống Trump phát biểu tại căn cứ Andrews sau khi ký NDAA	 /// AFP

Mỹ lập quân chủng không gian

0
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành Đạo luật ủy quyền quốc phòng (NDAA) cho tài khóa 2020, trong đó thông qua ngân sách thành lập Lực lượng Không gian.