Phun hoá chất phòng chống dịch ở địa phương

'Có lệnh là đi ngay'

1
Theo GS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, sự tích cực của lực lượng y tế cơ sở đã góp phần hết sức quan trọng cùng với ngành y tế cả nước phòng, chống dịch Covid-19.