lui ra mat

MU Legend lùi ra mắt Open Beta đến tháng 11

MU Legend lùi ra mắt Open Beta đến tháng 11

0
Như vậy, thay vì ra mắt vào tháng 9 tới, thì game thủ khắp thế giới sẽ phải chờ thêm ít nhất là 2 tháng nữa mới có thể gia nhập trò chơi này.