Thắp sáng bản làng biên giới

Thắp sáng bản làng biên giới

0
Với nỗ lực của ngành điện và UBND tỉnh Quảng Ninh, gần 10.000 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở vành đai biên giới đã được đón Tết, vui Xuân trong ánh sáng điện lưới quốc gia.