Mê tín

Mê tín

03:00 13/10/2013 0

Giám đốc nhân sự nói với người xin việc: