Người xem đến chìm trong câu chuyện bảo tàng  /// Ảnh: Trinh Nguyễn

Bảo tàng thấu cảm

07:18 14/08/2017 0

Một nhóm học sinh, sinh viên đã phỏng vấn và tổ chức hiện vật cho Bảo tàng thấu cảm để người xem có thể hiểu hơn về những người có hoàn cảnh đặc biệt như lưỡng tính, nghiện ma túy, bị trầm cảm, tự tử...

Tòa án Mỹ bảo vệ người lao động thuộc giới LGBT

Tòa án Mỹ bảo vệ người lao động thuộc giới LGBT

10:54 06/04/2017 0

Lần đầu tiên, Tòa án Phúc thẩm Liên bang ở Chicago (Mỹ) ra phán quyết rằng luật liên bang về quyền công dân sẽ bảo vệ các nhân viên đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới tránh khỏi việc bị phân biệt đối xử tại nơi làm việc.