"Tổ quốc không có nơi xa" (*)

"Tổ quốc không có nơi xa" (*)

23:17 18/12/2011 0

Tập truyện ký của nhà báo Lưu Đình Triều đến tay bạn đọc vào những tháng ngày đặc biệt, khi hằng ngày hằng giờ những thông tin về biển đảo của Tổ quốc luôn được mọi người dân hết sức quan tâm.