Bộ ấn vàng triều Nguyễn đang được lưu giữ ra sao?

Bộ ấn vàng triều Nguyễn đang được lưu giữ ra sao?

0
Kim Bảo Tỷ là ấn của nhà vua và hoàng triều dùng với ý nghĩa quốc gia trọng đại. Tại Bảo tàng Lịch sử hiện còn lưu giữ hàng chục Kim Bảo Tỷ các loại của 13 triều vua đời Nguyễn. Trong số này có những chiếc làm bằng vàng ròng nặng gần 10 kg với những đường nét điêu khắc tuyệt mỹ.