Những tài năng trẻ 'định vị' nhạc cổ điển

Những tài năng trẻ 'định vị' nhạc cổ điển

01:49 04/08/2013 0

Nền âm nhạc cổ điển đương đại Việt Nam đã xuất hiện những lứa tài năng mới, dù chưa đủ sức hợp thành con sông lớn với sức chảy mạnh mẽ, nhưng đã có những mạch ngầm chảy ra biển lớn.