Người dùng đã có thêm tùy chọn mua gói lưu trữ 5 TB trên Google One  /// Reuters

Google One thêm tùy chọn lưu trữ 5 TB

06:44 13/09/2021 0

Google vừa âm thầm thêm gói lưu trữ 5 TB với giá 25 USD/tháng hoặc 250 USD/năm cho người dùng năng động hơn trong việc lựa chọn các gói lưu trữ đám mây lớn.