Tại sao người ta đồng tính ?

Tại sao người ta đồng tính ?

03:35 16/12/2012 2

Các nhà khoa học đã tuyên bố tìm được lời giải đáp cho câu đố tréo ngoe của sự tiến hóa, dẫn đến tình trạng đồng tính luyến ái ở người.