Apple ra mắt ‘siêu chip’ M1 Ultra

Apple ra mắt ‘siêu chip’ M1 Ultra

05:36 09/03/2022 0

Sau khi công bố chip M1, M1 Pro và M1 Max, bộ phận Apple Silicon của Apple tiếp tục giới thiệu thành viên mới trong gia đình mang tên M1 Ultra.

Từ bỏ Intel, Apple được đền đáp

Từ bỏ Intel, Apple được đền đáp

14:05 01/01/2022 0

Việc xoay trục cho phép Apple suy nghĩ lại hoàn toàn về MacBook, vốn bắt đầu trở nên cũ kỹ với thiết kế thiếu đột phá và các bản nâng cấp hằng năm lặp đi lặp lại.