ma dang nhap

Lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng, Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 - Ảnh: Reuters

Đạt Lai Lạt Ma nhập viện tại Mỹ

1
Lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng (Trung Quốc), Đạt Lai Lạt Ma đang nhập viện tại Mỹ để trị bệnh về tuyến tiền liệt.