An toàn thông tin cho chuỗi cung ứng ICT

An toàn thông tin cho chuỗi cung ứng ICT

10:59 20/05/2022 0

Khi Việt Nam đang dần phục hồi sau đại dịch và thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, nguy cơ tấn công mạng ngày càng gia tăng, do đó việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin cho chuỗi cung ứng ICT là rất cần thiết.