Người dùng phải chờ đến ngày 12.11 mới có thể cập nhật lên macOS Big Sur  /// Ảnh: Apple

macOS 11 Big Sur phát hành vào ngày 12.11

0
Apple lần đầu tiên công bố macOS Big Sur vào tháng 6 cùng với các bản cập nhật hệ điều hành khác của hãng, tuy nhiên người dùng máy Mac phải chờ đến ngày 12.11 mới có thể cập nhật nó.