Chèo thuyền đi kèm tay bơi can đảm là 2 hướng dẫn viên địa phương /// Chụp màn hình Fox2now

54 ngày bơi ở hồ đầy cá sấu

14:29 30/04/2019 0

Vận động viên 45 tuổi đã bơi 54 ngày liên tiếp để chinh phục hồ Malawi, hồ lớn thứ ba ở châu Phi có rất nhiều cá sấu và hà mã.