maneesh sethi

Thuê người đánh mình

Thuê người đánh mình

0
Chuyện lạ đời này xảy ra ở San Francisco (Mỹ). Số là vì quá mê Facebook mà bỏ bê công việc nên một anh chàng có tên Maneesh Sethi đã quyết định thuê người đánh cho mình… tỉnh (ảnh).