Mô phỏng sứ mệnh Pioneer của NASA /// NASA

Manh mối sự sống trong các đám mây của sao Kim

1

Cuộc phân tích mới về dữ liệu được thu thập trong sứ mệnh Pioneer năm 1978 của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát hiện chứng cứ cho thấy dường như có sự sống trong khí quyển sao Kim.