Manulife và đội ngũ toàn cầu cùng lan tỏa điều tốt đẹp

Manulife và đội ngũ toàn cầu cùng lan tỏa điều tốt đẹp

0
Tập đoàn Manulife và đội ngũ 35.000 nhân viên trên toàn thế giới cùng nhau lan tỏa điều tốt đẹp. Mỗi nhân viên Manulife được nhận 50 đô Canada từ Tập đoàn để 'trao đi yêu thương' cho cộng đồng ở khu vực sinh sống.