Đừng để V-League bị kéo lùi

Đừng để V-League bị kéo lùi

08:45 14/07/2022 5

 Muốn V-League 2022 không bị kéo lùi, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) phải có những thay đổi quyết liệt và tích cực, đặc biệt là phải sớm trang bị các hệ thống hỗ trợ trọng tài tránh những bất cập không hay hiện nay.