iPhone lại qua mặt BlackBerry

iPhone lại qua mặt BlackBerry

0
(TNO) iPhone đã vượt BlackBerry trở thành điện thoại thông minh hàng đầu được sử dụng trong giới những người phải làm việc lưu động.