Mặt tốt

Mặt tốt

03:00 30/06/2013 0

Trong lúc đi tham quan, đoàn du khách ghé thăm hang voi ma mút. Nhóm khách nhìn lên vòm trần lớn hỏi hướng dẫn viên: