may quet sieu am

Máy quét siêu âm trong điện thoại thông minh

Máy quét siêu âm trong điện thoại thông minh

0
Các nhà khoa học Mỹ đã phát minh ra máy quét siêu âm đầu tiên trên thế giới cho điện thoại thông minh. Đây có thể là một cuộc cách mạng trong chăm sóc sức khỏe cho những nước đang phát triển.