Lần đầu tiên dịch chuyển thành công dữ liệu

Lần đầu tiên dịch chuyển thành công dữ liệu

0
Dịch chuyển tức thời đã tiến thêm một bước lớn đến gần hiện thực. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công nghệ Delft (Hà Lan) lần đầu tiên thành công khi dịch chuyển chính xác thông tin lượng tử ở khoảng cách 3 m, và không thông tin nào bị chuyển sai lệch sang không gian khác.