Việt Nam có bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Việt Nam có bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

06:41 09/02/2022 0

Bộ VH-TT-DL vừa ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, áp dụng cho các thành viên gia đình gồm: vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể… Đó là những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng.