Diệp Gia Hân  /// ẢNH: LÊ THANH

Nữ sinh mê khoa học công nghệ

2
Nữ sinh Diệp Gia Hân đam mê khoa học công nghệ đã trở thành một trong những nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực này và là một tài năng trẻ dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam 2020.