70 tuổi mới biết mình da trắng, không phải da đen!

70 tuổi mới biết mình da trắng, không phải da đen!

0
(TNO) Suốt đời, Verda Byrd tin rằng mình là người da đen vì cha mẹ nuôi - một cặp vợ chồng da đen ở Mỹ - bảo thế. Chỉ đến khi 70 tuổi, Byrd mới phát hiện cả cha và mẹ đẻ của mình là người da trắng 100%.