meo larry

Mèo của Thủ tướng Anh quyền lực ra sao?

Mèo của Thủ tướng Anh quyền lực ra sao?

0
Larry, "quan bắt chuột" tại văn phòng thủ tướng Anh, vô tình bị bắt gặp kiên nhẫn chờ đợi đến khi một viên cảnh sát đến trước văn phòng số 10 phố Downing gõ cửa cho chú mèo vào "nhà".