Miệt vườn sông nước và MICE

Miệt vườn sông nước và MICE

09:21 22/10/2012 0

Định vị mới của ngành du lịch (DL) Cần Thơ: “Miệt vườn sông nước và MICE” tuy không mới nhưng hợp thời với yếu tố MICE (là loại hình DL kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, DL khen thưởng) vừa được bổ sung.