michael bradley

Bradley (4) chơi rất mờ nhạt trong trận khai mạc Copa America Centenario 2016 /// AFP

Tuyển Mỹ ở Copa America: Nhiệm vụ quá sức 'Captain America'

0

Vẫn như mọi khi, người Mỹ luôn có nét mới, thường là độc đáo và rất 'Mỹ', khi họ chơi hoặc tổ chức một cuộc chơi bóng. Việc Copa America Centenario chọn luôn nhân vật... Captain America làm nhân vật biểu tượng là một chi tiết như thế.