Microsoft Edge bắt đầu tích hợp dịch vụ VPN

Microsoft Edge bắt đầu tích hợp dịch vụ VPN

21:19 13/05/2022 0

Microsoft đã chính thức công bố dịch vụ VPN gốc cho trình duyệt Edge của mình. Được gọi là Secure Network, tính năng này có sẵn để xem trước trong kênh Canary và giới hạn cho các thành viên Edge Insiders.