Giá hạt điều giảm mạnh

Giá hạt điều giảm mạnh

11:09 27/03/2022 1

Giá thu mua hạt điều trong dân hiện nay giảm từ 5.000 - 7.000 đồng/kg so với đầu vụ, hiện chỉ còn trung bình từ 19.000 - 20.000 đồng/kg.