Miễn nhiệm cán bộ DNNN gây lãng phí

0 Thanh Niên Online

Thủ tướng vừa có chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động.

Chỉ thị nêu rõ, các DNNN hiện đang quản lý, khai thác và sử dụng nhiều tài nguyên, vốn, tài sản thuộc sở hữu nhà nước, tuy nhiên, tại một số DN, việc quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên còn lãng phí, chưa tiết kiệm, nhất là tài nguyên đất đai, khoáng sản; tình trạng nợ nần với hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng cao...

Để chấn chỉnh, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, DNNN rà soát tình hình sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, tài nguyên nước để xác định và kịp thời xử lý những bộ phận, đơn vị đang sử dụng lãng phí, không tiết kiệm. Cương quyết xử lý, thu hồi các diện tích đất đai, mặt nước sử dụng không đúng quy định pháp luật; sử dụng đất sai quy hoạch, lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và đất lấn chiếm trái quy định... Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại DNNN, chỉ thị cũng nhấn mạnh đến yêu cầu thực hiện nghiêm túc công tác công khai việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, DNNN rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, tiêu chuẩn về tuyển dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ trong DN; bảo đảm công khai, dân chủ theo đúng quy định của nhà nước về tuyển dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ; chỉ tuyển dụng thêm lao động, bổ nhiệm cán bộ khi thực sự có nhu cầu. Đặc biệt, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý kỷ luật, miễn nhiệm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đối với những cán bộ, lao động có hành vi không tiết kiệm, gây lãng phí; kiên quyết xử lý các trường hợp trả lương, thưởng không đúng đối tượng, không gắn với năng suất lao động và kết quả sản xuất kinh doanh.

Bảo Cầm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm