Liệu BTS có được miễn nhập ngũ?

Liệu BTS có được miễn nhập ngũ?

11:12 22/11/2021 1

Thời điểm bắt buộc nhập ngũ của BTS sắp đến gần, các cuộc thảo luận về việc liệu nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu có được miễn trừ hay không đang chuẩn bị diễn ra.