Thiên hà chứa hệ mặt trời nặng bao nhiêu ?

Thiên hà chứa hệ mặt trời nặng bao nhiêu ?

0

(TNO) Các nhà khoa học Mỹ vừa công bố số liệu về khối lượng của Milky Way, thiên hà chứa hệ mặt trời và hàng trăm tỉ hành tinh. Họ đã sử dụng một máy tính cực mạnh để tính toán và cho ra con số khủng khiếp.