Mỹ sẽ có tiểu bang thứ 51?

Mỹ sẽ có tiểu bang thứ 51?

13:12 03/03/2016 0

(Tin Nóng) Bóng ma ly khai đang bao trùm St. Louis, sau khi một nghị sĩ địa phương đệ trình bộ đôi dự luật muốn tách thành phố này khỏi bang Missouri.