Mộ song táng tả quân Lê Văn Duyệt và chánh thất Đỗ Thị Phấn hình bán noãn	 /// Quỳnh Trân

Bí ẩn mộ cổ Nam bộ

06:35 14/02/2020 0

Sài Gòn - TP.HCM với lịch sử hơn 300 năm chứa đựng bao điều hấp dẫn cần khám phá, trong đó có những ngôi mộ cổ. Mộ cổ Nam bộ của nhà nghiên cứu Phạm Đức Mạnh do Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM ấn hành vừa ra mắt độc giả là kho tài liệu công phu và tâm huyết góp phần giải mã những bí ẩn đó.