Tấm ngự bia của vua Tự Đức hiện được đặt tại nhà bia bên trái lăng mộ ông Phạm Đăng Hưng trong khu di tích Lăng Hoàng gia ở Gò Công (Tiền Giang) /// ẢNH: T.L

Tấm ngự bia của vua Tự Đức và hành trình kỳ lạ 140 năm

10:00 30/08/2021 4

Đó là tấm bia đá vua Tự Đức ca ngợi công đức của ông ngoại mình - ông Phạm Đăng Hưng do Phan Thanh Giản và Trương Quốc Dụng biên soạn vào năm 1857. Nhưng phải mất đến… 140 năm, nó mới được đặt ở đúng vị trí mà người ta định đặt từ ngày đầu.