Vợ chồng khắc khẩu

Vợ chồng khắc khẩu

03:35 21/03/2012 0

Đang yêu, anh nói gì, chị cũng gật. Chị nói gì anh cũng ừ. Mình nghĩ, nếu một trong hai người nói trái đất hình… thoi chắc người kia cũng nói “chí lý, chí lý”. Vậy mà…