Xây dựng thương hiệu đội tuyển bóng đá nam Việt Nam

Xây dựng thương hiệu đội tuyển bóng đá nam Việt Nam

09:24 18/06/2022 2

Khi bóng đá Việt Nam ngày càng có kết quả tốt, thương hiệu các đội tuyển quốc gia càng có giá trị. Xây dựng thương hiệu không chỉ bó hẹp ở nâng cao thành tích mà còn ở nhiều lĩnh vực khác nhưng lâu nay chưa được chú trọng.