SCTV xây dựng một hệ sinh thái số nhiều tiện ích

SCTV xây dựng một hệ sinh thái số nhiều tiện ích

10:00 08/07/2022 0

SCTV luôn đi tiên phong trong các lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là quá trình chuyển đổi số. Dịch vụ truyền hình KTS DVB-T2 được SCTV triển khai rất sớm ở các tỉnh thành lớn và đến nay đã phủ sóng toàn quốc.