Ảnh: Đăng Khôi

Trê đồng

0
Giữa chừng cơn mưa rả rích, mẹ lấy nón tơi đội lên rồi ra phía sau vườn. Bọn nhỏ tò mò nhóng cổ dòm theo. Mẹ lúi húi ngay khoảnh đất trồng rau củ nho nhỏ, một lát moi lên củ gừng già.