Học sinh sẽ được viết thật!

Học sinh sẽ được viết thật!

04:10 02/11/2022 1

Trong giới học sinh có một câu nói thể hiện rất rõ thực trạng dạy và học văn lâu nay: Đề yêu cầu “phát biểu cảm xúc, suy nghĩ của anh/chị” nhưng viết theo ý thầy cô thì mới được điểm.