Trong mắt tôi: Tình già ở nhà dưỡng lão

Trong mắt tôi: Tình già ở nhà dưỡng lão

12:01 20/04/2016 0

Những cụ già sống trong Trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức (TT.Tân An, H.Hiệp Đức, Quảng Nam) tặng hoa cho cụ bà Nguyễn Thị Mực (85 tuổi) - người vừa được đưa đến nương nhờ tại trung tâm.