Nên tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Nên tuyển sinh lớp 10 thế nào?

08:05 24/01/2022 0

Hằng năm, các địa phương dựa trên phương thức thi tuyển hay xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi và xét để tuyển sinh vào lớp 10 công lập.