mot trieu loai vat dang co nguy co tuyet chung

Một triệu loài sinh vật đang có nguy cơ tuyệt chủng

Một triệu loài sinh vật đang có nguy cơ tuyệt chủng

0
Theo một báo cáo mang tính bước ngoặt từ các nhà khoa học, việc không ngừng theo đuổi tăng trưởng kinh tế, cùng với các tác động của biến đổi khí hậu đã khiến cho khoảng một triệu loài đang “lâm vào đường cùng”.
/form>